PELAGOS NET FARMA

Pelagos net farma d.o.o. osnovana je 2013. godine. Bavi se uzgojem tune i preradom sitne plave ribe. Sjedište se nalazi u Industrijskoj zoni Gaženica nadomak Zadra na gatu br. 4 kod teretne luke. Sastoji se od novoizgrađene hladnjače sa CO2-SABROE rashladnim sustavom kapaciteta 2000 tona te pogona za preradu inćuna kapaciteta 1000 tona. Uzgajalište tuna smješteno je 11 Nm od logističkog sjedišta. Tvrtka posjeduje vlastitu flotu brodova namijenjenih za ribarstvo te za logističku podršku za potrebe farme.

PELAGOS NET FARMA
Prerada

Prerada

Pogon za preradu inćuna ima kapacitet od 1000 tona. Svježa sitna plava riba, ulovljena vlastitom flotom te flotom kooperantskih tvrtki, doprema se brodovima direktno u pogon gdje se zatim soli, marinira, filetira te zamrzava visokokvalitetnom Individual Quick Freezing (IQF) metodom.

Uzgajališta

Uzgajalište tuna Balabra nalazi se u žutsko – sitskoj skupini otoka, a zbog svog povoljnog položaja zaštićeno je od vjetrova te nepovoljnih vremenskih uvjeta. Smješteno je 11 Nm od logističkog sjedišta u Gaženici i ima kapacitet od 1500 t u 12 uzgojnih jedinica. Uzgajalište je registrirano pod ICCAT brojem ATEU1HRV00011.

Japanski kupci

Japanski kupci

Pelagos net farma svu uzgojenu tunu već tradicionalno izvozi u Japan. Na kraju uzgojnog ciklusa tuna dostiže otprilike 60 kilograma, što je optimalan odnos težine i masti za japansko sushi i sashimi tržište. Kupci šalju brodove hladnjače (reefer ship) iz Japana na našu farmu gdje se odvija operacija izlova. Nakon nekoliko tjedana, kad je operacija završena, izlovljena tuna brodom hladnjačom na temperaturi od – 60 °C šalje se u Japan sa svom popratnom dokumentacijom.

Naša ribolovna zona Jabuka

Atlantska bluefin (plavoperajna) tuna u Sredozemno, zatim u Jadransko more dolazi prvenstveno zbog hranjenja, obzirom da Jadran obiluje sitnom plavom ribom poput srdele i inćuna. Jata tune u Jadranu se najčešće love u blizini otoka Jabuke, koje zbog iznimno čistog mora, jakih struja te visokog saliniteta obiluje kvalitetnom sitnom plavom ribom. Tuna, nakon što je ulovljena, transportnim se kavezima dovodi do uzgajališta kod otoka Balabra gdje se zatim u kontroliranim uvjetima dohranjuje kako bi dostigla kvalitetu za vrhunski sushi i sashimi proizvod.