EU informiranje, komunikacija i vidljivost

Tvrtka PELAGOS NET FARMA d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom “ Uvođenje sustava kvalitete tvrtke PELAGOS NET FARMA d.o.o.”

Očekivani rezultati ovog projekta su:

Osnažiti kapacitete tvrtke kroz uvođenje norme IFS Food te Halal i Kosher certifikata. Navedenim će se stvoriti preduvjeti za rast prihoda od prodaje (5%), prihoda od izvoza (5%), očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 232.812,50 kn

Isplaćena bespovratna sredstva: 110.240,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2019 – 03.02.2020.

Kontakt osoba: Nenad Horvat, nenad.horvat@pelagos-net.hr

Više o projektima na https://www.strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke PELAGOS NET FARMA d.o.o.